Director d’orquestra, pedagog i compositor

Barcelona 1948

» Realitza els seus estudis musicals en les especialitats de piano, direcció coral i direcció d'orquestra a Barcelona amb els mestres Ángel Soler, Enrique Ribó , i Antonio Ros- Marbá respectivament. Perfecciona els seus estudis a Würzburg (Alemanya) amb P.Schulz-Thier Bach, B. Hummel i Hans Reinartz i estudia composició a Stuttgart (Alemanya) amb Milko Kelemenn. Ha estudiat fenomenologia i direcció d'orquestra amb SERGIU CELIBIDACHE esdevenint un dels seus alumnes més destacats.

»Ha estat director artístic i fundador de diferents formacions corals i orquestrals . També  ha  liderat projectes culturals com  el Festival de Música de Cadaqués i  el Festival de Música de les Cultures . Actualment és el director titular de la 'Orquestra   Barcelona Sinfonietta i de l'Orquestra de cambra de Virtèlia.

» Com a director convidat ha  dirigit  nombroses orquestres de cambra i simfòniques a Catalunya, Espanya i en diferents països europeus.

» Paral·lelament ha realitzat una important tasca en el camp de la pedagogia . Ha estat director de Virtèlia Escola de Música de Barcelona des de la seva fundació l'any 1988 fins al 2010 i ha impartit cursos en diferents Conservatoris i Centres musicals del nostre país i de l'estranger, en les especialitats de música de cambra, cultura musical, formació orquestral i cursos de direcció coral i d'orquestra.

© Francesc Llongueres | info@llongueres.com | Nota legal