inici | ACTIVITATS I PROJECTES | ALTRES PROJECTES | Orquestra de les  CULTURES

Orquestra de les  CULTURES

 

• L’objectiu de la Orquestra de les Cultures és la de promoure la interrelació de les diferents cultures que conviuen en un territori a través del fet musical, en un moment clar de creixement de la immigració, per motius econòmics o de refugi polític.

• L’orquestra tindrà un format heterogeni i estarà  formada per músics post-graduats i professionals residents a Catalunya, però també vinguts  d’altres països. S’hi afegiran instrumentistes i/o conjunts específics, ja formats, d’altres cultures de tot el mon.

• Es dissenyarà una convocatòria dirigida a creadors i músics d’altres cultures per tal de que  aportin els seus ritmes, composicions   o temes de les seves respectius indrets per a treballar estretament i conjunta amb els nostres compositors i músics locals, i crear una  obra de caràcter participatiu: la “Sinfonia de les Cultures”

• La  producció serà bianual i dedicada a un àmbit cultural concret (Àfrica, Àsia, Sud-amèrica etc…) realitzant concerts per tot Catalunya, Espanya i Europa.

• L’organització serà compartida entre varies entitats. D’una banda hi intervindran les Escoles i Conservatoris de Música  per la selecció dels músics i per les qüestions artístiques i d’una altra Entitats culturals per a l’àmbit gerencial, logístic i promocional.

• Caldrà  també el suport econòmic de les Institucions  públiques (nacionals i europees)  i també la d’Entitats privades.

• Aquest  projecte està en una   fase de disseny i es posarà  en marxa l’any 2022.

© Francesc Llongueres | info@llongueres.com | Nota legal