inici | BIOGRAFIA | Activitat pedagògica

Activitat pedagògica

»Centre d'Estudis Musicals de Barcelona 1981/84

- cant coral, música de cambra, cultura musical

» Escola de Música de Barcelona

- música de cambra

» Conservatori Professional de Música de Tarragona 1983/85

- música de cambra, conjunt instrumental, direcció de orquestra

» Escoles Virtèlia 1984/95

- direcció del Centro Piloto de Integració de la Música a la Ensenyament

» Virtèlia Escola de Música 1988.......

- direcció general, cursos de direcció i fenomenòleg, cultura etc.

» cursos de Formació orquestal

- Orquestra dels Cursos Internacionals de Música de Lleida 1982/93

- Plan de Formación Orquestal a JJMM de Cataluña 1986/89

- Pla de Formació Orquestral a Virtèlia 1989/95

- Orquestra del Campus Internacional de Música de Granada 1994/97

- Orquestra del Conservatori de Las Palmas de Gran Canarias 1995/99

- Orquestra del Curs de Música de Béjar (Salamanca) 1996/99

- Programa "fes-la sonar" del Auditori de Barcelona (2004/05)

- Cursos de Música de Llançà (Girona) 2001/05

» cursos de direcció coral i de orquestra

- Ateneu de Sant Just Desvern 1982/85

- Conservatori de Música de Tarragona 1985/86

- Conservatori de Las Palmas de Gran Canarias 1995/99

- Orfeó Lleidatà 1999

- Virtèlia Escola de Música 1985/2010

- Stage de Formation Orchestral en France 2005/2018

- Classes particulars 2010/actualitat

 

© Francesc Llongueres | info@llongueres.com | Nota legal